คำ: nous aurons besoin

เพิ่มใน: 15/10/2009 ฟังแล้ว:567 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงnous aurons besoinในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: le menu, acheter, singe, Île-de-France, Michel Bibard