คำ: nikâh

เพิ่มใน: 11/12/2011

สุ่มคำ: burçak yolması