คำ: Nicolas Cage

ใน:
Nicolas Cageการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈnɪk.ə.ləs keɪdʒ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNicolas Cageในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Nicolas Cageการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNicolas Cageในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: onionassholeMondaysconehave