คำ: ne pas

ใน:
ne pasการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงne pasในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: putainnoustrès bienHeureuxFrançais

Related words: ne m'intéresse pasNe m'oubliez pasne manquer aucunene marche pasne me quitte pasne pas avoir la langue dans sa pochene pas confondreNe pas dépasserne pas dérangerne pas en mener large