คำ: ndama

เพิ่มใน: 08/06/2008

ใน:

สุ่มคำ: Biblia