คำ: napusaksak

เพิ่มใน: 17/10/2008

สุ่มคำ: ay-ayam