คำ: Namaskaram

เพิ่มใน: 01/12/2008 ฟังแล้ว:935 ครั้ง

การออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNamaskaramในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Chatramu