คำ: nakautang

เพิ่มใน: 17/10/2008 ฟังแล้ว:11 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงnakautangในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: agbuteng, agsina, agdisso, ayup, apuy