คำ: MySQL

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
maɪ ˌɛskjuːˈɛl; maɪ ˈsiːkwəl

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMySQLในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMySQLในเยอรมัน

สุ่มคำ: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean