คำ: murukan

เพิ่มใน: 13/09/2012

สุ่มคำ: garam masala