คำ: muronga

เพิ่มใน: 17/01/2013

ใน:

สุ่มคำ: MhukaambuyamwedzibecheMhoro