คำ: moghrey

ใน:
moghreyการออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmoghreyในเกี่ยวกับเกาะแมน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Cha nel mee loayrt yn GhaelgushteyMoghrey mieFastyr mieFailt ort