คำ: mobiliser

เพิ่มใน: 03/05/2010 ฟังแล้ว:13 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmobiliserในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Florence HervepaléontologiqueBlaruAlstompasse-moi