คำ: Mish...

เพิ่มใน: 05/08/2009 ฟังแล้ว:708 ครั้ง

การออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMish...ในเกี่ยวกับเกาะแมน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: loayr, stroinçhum, ushtey, uraanium, asslaynt