คำ: merhaba

ใน:
merhabaการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmerhabaในตุรกี

เสียงและภาษาบนแผนที่

merhabaการออกเสียงใน บอสเนีย [bs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmerhabaในบอสเนีย

merhabaการออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmerhabaในฮิบรู

merhabaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Kemaliyi günlerGalatasarayBeşiktaşCumhuriyet