คำ: menuiser

เพิ่มใน: 27/02/2011 ฟังแล้ว:21 ครั้ง

การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmenuiserในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: belge, sécateurs électroniques, agrume, Très riches heures, Indicatif téléphonique