คำ: menaiki

เพิ่มใน: 28/08/2012 ฟังแล้ว:38 ครั้ง

การออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmenaikiในมลายู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: