คำ: mbolo

เพิ่มใน: 11/01/2013

ใน:

สุ่มคำ: kilombokituluhimakikunguAmbundu