คำ: mauve

ใน:
การออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]
mov

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmauveในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
məʊv

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmauveในอังกฤษ

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmauveในเยอรมัน

สุ่มคำ: BruxellesunilmerdeHermès