คำ: Marijampolė

เพิ่มใน: 12/08/2009 ฟังแล้ว:163 ครั้ง

การออกเสียงใน ลิธัวเนีย [lt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMarijampolėในลิธัวเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: geležinkelio stotis, audėjas, Nijolė, žaislus, ubagienė