คำ: Majumdar

เพิ่มใน: 10/09/2012 ฟังแล้ว:175 ครั้ง

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMajumdarในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: अश्रूणि