คำ: Lysteda

เพิ่มใน: 15/01/2013 ฟังแล้ว:36 ครั้ง

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLystedaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Ubuntu, occur, Charles McLennan, Russell, 1990s