คำ: lubongko

เพิ่มใน: 17/10/2008

สุ่มคำ: Bay-annak!