คำ: lubisi

เพิ่มใน: 10/01/2013

ใน:

สุ่มคำ: siSwati