คำ: Lothar

ใน:
การออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈloːtaʁ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLotharในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLotharในลักเซมเบิร์ก

สุ่มคำ: GoetheArnold SchwarzeneggerSchulemorgenFrühstück