คำ: langa

เพิ่มใน: 17/10/2008 ฟังแล้ว:20 ครั้ง

การออกเสียงใน แบสค์ [eu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlangaในแบสค์

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน ไอซ์แลนด์ [is]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlangaในไอซ์แลนด์

langaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: egun onharri metagoldatuelorriOria ibaiadarra