คำ: lamok

เพิ่มใน: 17/10/2008 ฟังแล้ว:8 ครั้ง

การออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlamokในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kakatwangmandurukotMisamis Occidentalyun yonbubelya