คำ: kwaziwayi

เพิ่มใน: 01/11/2010 ฟังแล้ว:19 ครั้ง

การออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkwaziwayiในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ndatenda