คำ: kunstmatige

เพิ่มใน: 17/04/2012 ฟังแล้ว:1 ครั้ง

การออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkunstmatigeในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: vagolitischtevoorschijn komenpijngrensJelle van Dammehet Achterhuis