คำ: kuda

เพิ่มใน: 14/09/2009 ฟังแล้ว:34 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkudaในมลายู

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อินโดนีเซีย [ind]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkudaในอินโดนีเซีย

kudaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: nikubatpawagamperak