คำ: kahu

ใน:

สุ่มคำ: pipihorekopa'epa'eporopukaotaheta