คำ: kahu

ใน:

สุ่มคำ: matuaRongorongopaparu’auharekerekere