คำ: kaharian

เพิ่มใน: 21/09/2012 ฟังแล้ว:2 ครั้ง

การออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkaharianในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: gutombalasaCauayantambayanMindoro Oriental