คำ: kabrit

เพิ่มใน: 16/01/2011 ฟังแล้ว:121 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ไฮติ [ht]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkabritในไฮติ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: oseyanabikojanvyesitwonzong