คำ: Johnny Eck

ใน:
การออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงJohnny Eckในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: onegraduateddudeeitherauburn