คำ: jarný

เพิ่มใน: 04/10/2012 ฟังแล้ว:4 ครั้ง

การออกเสียงใน สโลวัก [sk]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงjarnýในสโลวัก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: nakladačka, kyjevskom, plachetnica, rásť, Bernatova