คำ: iti

เพิ่มใน: 17/10/2008 ฟังแล้ว:47 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitiในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

การออกเสียงใน อาเซร์ไบจัน [az]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitiในอาเซร์ไบจัน

สุ่มคำ: Taeng, singpet, agrukbabda, Singpetmo, pagraeman