คำ: italicized

การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ɪˈtælɪsaɪzd

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงitalicizedในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel