คำ: Issachar

ใน:
Issacharการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈɪsəˌkɑr

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงIssacharในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Issacharการออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงIssacharในฮิบรู

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel