คำ: isalakannakami

เพิ่มใน: 17/10/2008 ฟังแล้ว:457 ครั้ง

การออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงisalakannakamiในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: aduda, nangnangruna, agbasbasa, ubbing, maladaga