คำ: homophobe

ใน:
homophobeการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈhoʊməˌfoʊb

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhomophobeในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

homophobeการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhomophobeในเยอรมัน

สุ่มคำ: ThursdaycarbathFloridaEdinburgh