คำ: hamburgers

ใน:
hamburgersการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhamburgersในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: BruxellesunilmerdeHermès