คำ: Håyi nå'ån-mu?

Håyi nå'ån-mu?การออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงHåyi nå'ån-mu?ในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Buen biåheTi hu komprendePot fabot kuentos ladespasioHunggan, didide' ha'Ha'a, didide' ha'