คำ: gbɔ

เพิ่มใน: 18/02/2011

ใน:

สุ่มคำ: O/o, R/r, Ts/ts, Ʋ/ʋ, w/w