คำ: garança

ใน:

สุ่มคำ: Occitanhilhmetreoccitanapoder