คำ: furious

ใน:
การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈfjʊərɪəs

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfuriousในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sorrypenChicagooftenCanada