คำ: friedrich bhaer

การออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfriedrich bhaerในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: StadtKirchegesundheitObjektAktiengesellschaft