คำ: freonskip

เพิ่มใน: 15/01/2013 ฟังแล้ว:87 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfreonskipในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: skowefrousânenfjirtichmitselderOentsjerk