คำ: fibrillation

ใน:
fibrillationการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌfɪbrəˈleɪʃən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfibrillationในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

fibrillationการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfibrillationในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: onegraduateddudeeitherauburn