คำ: fatherly

ใน:
การออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈfɑːðəli

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfatherlyในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: fuckshut upyouroofy'all