คำ: Farhaz

เพิ่มใน: 11/09/2012 ฟังแล้ว:19 ครั้ง

ใน:

การออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงFarhazในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Shudra, मुरखाई, Udaipur, अनन्यसाधारण, उसक्